Ändra menyer | Nyheter | Hantera kunder
Lösenord

Vi värnar om kvalitet och miljö

Kvalitet

Hulthéns strävar alltid efter att uppfylla kundens krav på kvalitet gällande företagets produkter och tjänster. Rätt kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar. Kvalitetsledningssystemet vilket bygger på ISO 9001, inriktas på förebyggande åtgärder och att detaljer med bristande kvalitet inte produceras, vilket garanterar våra kunder att produkter och tjänster levereras enligt specifikationer och kontrakt.

Målet är att genom stort engagemang hos anställda, tillsammans med leverantörer och kunder uppnå rätt kvalitet på de varor och tjänster vi levererar. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva.

Vårt anseende skall grundas på våra egna arbetsinsatser, vårt resursutnyttjande och allas medverkan till att göra ett fullgott arbete.

Miljö

Hulthéns mål är att bli ett miljösäkert och klimatsmart företag, som värnar om miljön, eftervärlden och att i första hand välja leverantörer och samarbetspartners med samma grundsyn i sin miljöpolicy. Miljöarbetet bygger på ISO 14001.

Arbetsmiljö

Vår tanke är att kvalitet på produkt/tjänst och kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka.